Certifikace

11790399_854958791219750_267376932_oKurzy / workshopy

FSU team pořádá standartní kurzy, kde se ukazuje a učí základní techniky, metodiky a principy systému. Tyto kurzy jsou zaměřené na jednotlivé specifické oblasti či se specializují na jednotlivá témata a problematiku. Nejedná se o certifikační kurzy, ale pouze kurzy účastnické. Z těchto kurzů zájemce obdrží diplom o účasti na kurzu. Není však oprávněn cokoliv ze systému učit či se dokonce.

Všechny kurzy /workshopy či certifikované kurzy FSU – C a jejich termíny se vždy objevují na hlavní straně www.functionalspine.cz .

Jak se stát certifikovaným?

K tomu, aby jste se stali certifikovanými systémem FSU je nutné splnit tyto podmínky:

– Osobně se zúčastnit kurzu, který je označen jako FSU – C (Certified)

– Úspěšně projít praktickou zkouškou, která se skládá z písemného testu a především praktické zkoušky. Zájemce o certifikaci musí doložit základní znalosti filosofie systému a základní znalosti problematiky dané oblasti/tématu. V praktické zkoušce musí zájemce bude vyzkoušen vždy z 5 cvičení a musí dokázat, že dobře ovládá cviky, jejich návaznost, možné progrese, regrese.

– Podrobné informace dostane každý zájemce emailem po přihlášce na FSU-C kurz.

Jak dlouho má certifikace platnost?

Certifikace má platnost 2 roky. Smysl toho je v nestálém rozvíjení systému FSU a udržení kvality znalostí certifikovaných instruktorů FSU. Zájemce o recertifikaci musí znovu složit zkoušky a dokázat své znalosti. Samotný kurz je pro něj zdarma, za zkoušku platí 1000kč. Certifikace je tímto prodloužena o další 2 roky.

Výhody FSU-C

– FSU-C má právo používat tuto značku. On sám bude vypsán na našich stránkách.

– FSU-C má právo používat tuto značku i pro svou společnost. Tato společnost bude vypsána a zobrazena na našich stránkách.

– FSU – C má právo se v mnoha formách podílet na rozvoji a funkci systému FSU. Sám bude dostávat pravidelné informace FSU a bude zván na možné konference a setkání.

– FSU – C má právo využívat možných finančních a jiných výhod FSU.

Nejbližší termíny FSU-C

(Nejbližší termín v přípravě na rok 2016)

www.functionalspine.cz