Co je FSU

fsu1aCo je FUNCTIONAL SPINAL UPGRADE (FSU)?

Ve stručnosti jde o integrovaný cvičební systém, sloužící k prevenci a zlepšení funkce páteře a součástí s ní souvisejících.

Jde o nový druh cvičení?

Ne, popravdě nejde o nic nového a o nic přelomového a otázka je, jestli je dnes možné s něčím takovým přijít. Většinou jde spíše o pouhou komerci a to si nepřejeme. Vše je spíše otázka uchopení, systému a metodiky, realizace a detailních změn. Jak bylo řečeno, jde o integrovaný systém, tedy kombinaci mnoha cvičení, technik a pohybů z mnoha systémů a cvičebních stylů. Tyto cvičení spojujeme do sebe, upravujeme je, určité cviky vymýšlíme či doplňujeme, aby splnili určitý účel. Bereme a vybíráme jen to, co sedí do celkového základního konceptu. Tím je efektivita, jednoduchost použití, progres a návaznost. Je důležité říci, že nejde jen o samotné cvičení a techniky, ale součástí systému je i diagnostika, kterou postupně připravujeme k uveřejnění.

DSCN1131Jak a proč něco takového vzniklo?

Lidé mají stále méně času na vše a přitom se bojí bolesti zad či je již získali, mnozí sportovci mají problémy se zády a jejich střed těla stále více často nefunguje optimálně. Problémy s páteří všeho druhu se stávají naším prokletím.
Všichni vybírají všude možně nějaká cvičení na problémy zad, ale často nevědí co a jak, informace jsou nesourodá, nejsou přesná a běžný člověk ani trenér či leckdy ani terapeut neví, co použít. Často chybí metodika, posloupnost, progrese. FSU toto vše chce kombinovat, lepit, integrovat, rozvíjet, upravovat, zlepšovat. Tedy hlavní důvod byla specializace systému, integrace, přesnost a cílenost daných cvičení a technik. Velice důležité je pro systém zaměření a dobrá uchopitelnost pro širokou veřejnost, nejen pro trenéry, terapeuty a další odborníky. První zveřejněné rozdělení bude na jednotlivé části páteře (Krční, hrudní, bederní), později na jednotlivé možné problémy či zranění.

Tedy vše začalo dlouhým bádáním a zkoumáním?

Vše přišlo spojením mnoha náhod dohromady. Většinu mých klientů dnes tvoří lidé, co mají vertebrogenní problémy a o totoDSCN1142 téma se dlouho zajímám. Vše ale začalo tak, že jsem po dlouhé době, jak stále něco píšu a cvičím jednostranně, dostal jednoduše ústřel do zad. Měl jsem strach, že se vše vrátí, ale mám často málo času na trénink. Tedy jsem začal  hledat různé cvičení a často je cvičil za sebou formou dynamického strečinku. Kombinoval jsem vše do sebe, aby mi vše dávalo smysl, protože mi leckde chyběla metodika a možné srozumitelné nastavení. Inspiroval jsem se mnoha technikami a systémy, ale vybíral si, co se mi zdá efektivní. Dlouho také dle metodiky a určité logicky nastavuji za sebou cvičení, aby byly jasný výsledek a cíl a vše mi dávalo smysl. Co bylo pro mne důležité je technika a přesnost, tedy konzultuji mnoho cviků a technik s dalšími odborníky v oblasti. Systém je ale teprve na začátku a bude rozvíjet. Neustálá inovace a rozvoj je dle mne známka profesionality.

Tedy to pomůže všem s bolestmi zad a jako jejich prevence?

Každý rozumný a zkušený ví, že tak jednoduché to není. Nejideálnější je osobní přesná a cílená práce. Každý znalý v této oblasti ví, že je rozdíl o jaký druh problému jde, s čím souvisí, o jakého člověka jde, jak se hýbe atd… V něčem pomůže málo a v něčem můžeme dělat mnoho a i přes značné znalosti můžeme tápat. Podstatné pro náš systém je to, že se snažíme sestavit to nejlepší a metodicky vše poskládat a utřídit, aby mohlo být vše dobře uchopitelné jak v rámci prevence, tak v rámci možné terapie. Z našeho systému je lépe uchopitelné, kde začít a kam směřovat, aby výsledek byl udržitelný. Tedy to může dobře použít jak někdo do preventivních skupinových cvičení, tak do osobní cílené terapie a cvičení. Proto bude vše přehledné, rozdělené do jednotlivých metodických částí atd. Cítíme, že něco takového zde chybí.

Jsou nějaké styčné body či principy, které dokážou FSU nějakým způsobem označovat či vymezovat?

Od začátku nebylo snahou vymýšlet něco nového, ale spíše spojovat, inovovat a metodicky skládat. V tomto systému nepůjde jen o nějaké na sobě napojené cvičební sety, ale i druhy cílených technik, jednotlivých cvičení a i diagnostiku. Již se připojují další odborníci na tuto oblast a vše se stále rozvijí a bude rozvíjet.
Co se ale týká zatím vzniklých samotných principů, tak jsou to zatím tyto:

  1. FSU je integrovaný cvičební systém cílený na prevenci a nápravu funkce páteře.
  2. FSU má za cíl koncepčně a metodicky integrovat účinná, efektivní a přitom srozumitelná cvičení, která člověk může provádět bez asistence jiné osoby.
  3. Systém je rozdělen do 3 základních pilířů. Dělení je z pohledu lokalizace bolesti a (případného) pohybového 11790399_854958791219750_267376932_oomezení a logické funkční návaznosti cvičení, aby výsledek byl co nejefektivnější.
  4. Základ cvičebního systému je založen na stále opakujících se pohybech ( Používáme 5-10), postupné progresi, maximální jednoduchosti a srozumitelné aplikaci.
  5. Systém je založen převážně na cvičení s vahou vlastního těla, s minimem pomůcek. Cviky s pomůckami, které jsou do systému začleněny, jsou volitelnou nadstavbou.
  6. Cílem je progrese směřující k optimální funkci či síle v dané oblasti nebo pohybu a vymizení bolesti či podmínek, které mohou bolest vytvářet.
  7. FSU je zaměřen především pro širokou veřejnost, dále na také trenéry, pohybové specialisty, fyzioterapeuty i další obory.
  8. V případě jakékoliv bolesti se vždy nejdříve poraďte s odborníkem.

Toto jsou zcela základní body a principy.

Používají se v FSU nějaké pomůcky či něco speciálního?

To je již napsáno ve zmíněných principech. Jak se říká, v jednoduchosti je síla. Tedy jedním s principů je pouze práce s vlastním tělem od začátku do konce. Maximálně používáme to, co máte běžně doma, tedy ručník, násadu od koštěte, židli. Kde se používají nějaké pomůcky či i stroje, tak jde o pouhou nástavbu, kde by bylo chybou ji vynechat. V jiných setech je však možné vše nahradit.

Samozřejmě je ale mnoho pomůcek, které mohou určité techniky a cvičení zefektivnit a tedy mohou pomoci. To je již na každém, jak náš systém využije. Jestli časem bude něco včleněno, nemohu nyní říci, ale hlavní cíl není být odkázán na nějakou magickou pomůcku, ale aby mohl kdokoliv pochopit či poznat svůj problém a mohl cvičit kdekoliv a věděl, proč to tak cvičí. Samozřejmě mnohdy potřebujeme partnera především v diagnostice či mnoha technikách, i FSU bude jedním z těch partnerů. Nechceme ale nikoho učit, aby na něco či někoho byl odkázaný, ba naopak.

DSCN1138Takových různých druhů cvičebních systémů je dnes mnoho, v čem je FSU jiný?

Jediná větší rozdílnost je v přímé specializaci, přesnosti, důrazu na progresi a integraci. Možná jiné je i tím, že nechceme být jiní, chceme být specifičtější, cílenější. Chceme být lepší a efektivnější. Naše zkušenosti jsou takové, že chybí informace jak pracovat, chybí v nápravě progrese, která by byla udržitelná a skutečně zlepšovala stav. Dost osobně čerpám například nejen z mnoha moderních konceptů, ale i z cvičebních technik i z knížek až 100 a více let starých a sám jsem se divil, jak mi mnohé cviky pomohly atd. Vše už tady je či bylo a mnoho z tzv. nového je často spíše komerce. Nové jsou pouze větší znalosti, informace, zkušenosti a studie, s kterými pracujeme a v rámci toho vše inovujeme, zlepšujeme, metodicky upravujeme. Jde nám o to, aby vše hlavně fungovalo, pak není o řešit. Velice často dnes v praxi vše funguje tak, že se aplikuje jeden cvik a tím vše končí, člověk se nehýbe, necvičí. Naše touha je toto změnit a sami začínáme zaznamenávat velké hmatatelné úspěchy systému FSU ( viz. články).

Kde se s FSU můžeme setkat a co je v plánu?

Brzy budou vytvořené FB stránky a web stránky www.functionalspine.cz , kde budou kompletní informace, kurzy, cviky. Budou zde i základní a specializované kurzy, jak ohledně cvičení, tak ohledně diagnostiky, články, informace atd. Plánujeme i metodická videa. O co nám jde především je zlepšení funkce páteře, to je hlavní cíl systému.

Základní principy FSU:

1.FSU je integrovaný cvičební systém cílený na prevenci a nápravu funkce páteře

2.FSU má za cíl koncepčně a metodicky integrovat účinná, efektivní a přitom srozumitelná cvičení, které může člověk provádět bez asistence jiné osoby.

3.Systém je rozdělen do 3 základních pilířů. Dělení je z pohledu lokalizace bolesti a případného pohybového omezení a logické funkční návaznosti cvičení, aby výsledek byl co nejefektivnější.

4.Základ cvičebního systému je založen na stále opakujících pohybech (používáme 5-10), postupné progresi, maximální jednoduchosti a srozumitelné aplikaci.

5.Systém je založen převážně na cvičení s vlastní váhou těla, s minimem pomůcek. Cviky s pomůckami či stroji, které jsou do systému začleněny, jsou volitelnou nadstavbou.

6.Cílem systému je progrese směřující k optimální funkci či síle v dané oblasti nebo pohybu a vymizení bolesti či podmínek, které bolest mohou vytvářet.

7.FSU je zaměřen především na širokou veřejnost, dále na trenéry, pohybové specialisty, fyzioterapeuty a další příbuzné obory.

8.V případě jakékoliv bolesti se vždy nejdříve poraďte s odborníkem.

Otázky a odpovědi napsal zakladatel integrovaného systému FSU – Martin Snášel

WWW.FUNCTIONALSPINE.CZ