Co je FSU

fsu1aCo je FUNCTIONAL SPINAL UPGRADE (FSU)?

Ve stručnosti jde o integrovaný cvičební systém, sloužící k prevenci a zlepšení funkce páteře a součástí s ní souvisejících.

Jde o nový druh cvičení?

Ne, nejde o nic nového a otázka je, jestli je dnes možné s něčím takovým přijít. Vše je spíše otázka uchopení, přístupu, realizace a detailních změn. Jak bylo řečeno, jde o integrovaný systém, tedy kombinaci mnoha cvičení, technik a pohybů z mnoha systémů a cvičebních stylů. Jedním z velkých pilířů systému je silová (p)rehabilitace, tedy využití silového tréninku v rámci prevence a nápravy. Dalším z pilířů je využití prověřených cvičení a jejich efektivního rozdělení a použití. Tyto cvičení spojujeme do sebe, upravujeme je, určité cviky zlepšujeme či doplňujeme, aby splnili určitý požadovaný účel. Cílem je funkční zlepšení a funkční obnova, proto FSU.

DSCN1131Jak a proč něco takového vzniklo?

Lidé mají stále méně času na vše a přitom se bojí bolesti zad či ji již získali, mnozí sportovci mají problémy se zády a jejich pohybový aparát stále více často nefunguje optimálně, jejich pohyb není dostatečný. Problémy s páteří všeho druhu se stávají naším prokletím.
Všichni vybírají kdekoliv nějaká cvičení na problémy zad, ale často nevědí co a jak, informace jsou nesourodá, nejsou přesná a běžný člověk, ale i mnohý odborník/ specialista neví co použít. Když už je metodika dobrá, nemá vhodný začátek či vhodný konec, kterému my říkáme nástavba či udržitelnost. Navíc ne všude je vše vhodné, přesné či technicky individuálně cílené. FSU toto vše chce kombinovat, lepit, integrovat, rozvíjet, upravovat, zlepšovat. Tedy hlavní důvod byla specializace systému, integrace, přesnost a cílenost daných cvičení a technik.  Důležitým bodem je rozumné začlenění silového tréninku do rehabilitace, která zde stále chybí a za dlouhé roky jsme viděli skvělé výsledky v naší práci. Dalším důležitým bodem je pro systém zaměření a dobrá uchopitelnost pro širokou veřejnost, nejen pro terapeuty a další odborníky.

Tedy vše začalo dlouhým bádáním a zkoumáním?

Vše přišlo spojením mnoha náhod dohromady. Většinu mých klientů dnes tvoří lidé, co mají vertebrogenní problémy a o totoDSCN1142 téma se velmi dlouho zajímám. Sám jsem zjišťoval co mi v tréninku funguje a nefunguje, co mělo výsledky a to hmatatelné. Jaký systém/ koncept kde a u čeho fungoval. V rámci toho člověk využíval mnohé funkční a silové cvičení, které měly skvělé výsledky. Kombinoval jsem vše do sebe, aby mi vše dávalo smysl, protože leckde chyběla metodika a možné srozumitelné nastavení. Vše mělo výsledky a tak jsem to začal stavět dohromady. Inspiroval jsem se mnoha technikami a systémy, ale vybíral si, co se mi zdá efektivní. Vše samozřejmě konzultuji s dalšími odborníky v oblasti. Systém je ale teprve na začátku a bude se rozvíjet. Neustálá inovace a rozvoj je dle mne známka profesionality.

Tedy to pomůže všem s bolestmi zad a jako jejich prevence?

Každý rozumný a zkušený ví, že tak jednoduché to není. Páteř a vůbec lidské tělo jako celek je velice složitý mechanismus a rozhodně také nejde jen o nějaký mechanický problém. Problém zranění a bolesti je velice složitý a široký. Hlavním cílem FSU je především funkční zlepšení/ obnova či prevence. Samozřejmě chceme pomáhat ale i v dalších oblastech. Každý znalý v této oblasti ví, že je rozdíl o jaký druh problému jde, s čím souvisí, o jakého člověka jde, jak se hýbe, jak co cítí atd… . Podstatné pro náš systém je to, že se snažíme sestavit to nejlepší a metodicky vše poskládat a utřídit, aby mohlo být vše dobře uchopitelné jak v rámci prevence, tak v rámci možné funkční nápravy. Tedy to může dobře použít jak někdo do preventivních skupinových cvičení, tak do osobní cílené nápravy a cvičení. Proto je vše přehledné, rozdělené do jednotlivých metodických částí atd. Cítíme, že něco takového zde chybí a může velmi pomoci.

Jsou nějaké styčné body či principy, které dokážou FSU nějakým způsobem označovat či vymezovat?

Od začátku nebylo snahou vymýšlet něco nového, ale spíše spojovat, inovovat a metodicky skládat. V tomto systému nejde jen o nějaké na sobě napojené cvičební sety, ale i druhy cílených technik, jednotlivých cvičení a i diagnostiku. Chceme spolupracovat s dalšími a spíše vše spojovat a zlepšovat než se vymezovat. Již se připojují další odborníci na tuto oblast a vše se stále rozvijí a bude rozvíjet.

Co se ale týká zatím vzniklých samotných principů, tak jsou to zatím tyto:

1. Jde o integrovaný cvičební systém sloužící k prevenci a nápravě funkce páteře.

2. Systém je zaměřen především pro širokou veřejnost, sportovce, osobní trenéry a fyzioterapeuty.

3. Systém je v základě rozdělený na základní segmenty a tři progresivní pilíře, které na soběfsu2 navazují, jak co se týká pohybové a silové progrese, tak možné bolesti. začátečník(začátek pohybu), střední část (středně pokročilé) a pokročilý (konec pohybu či progrese na silovou část – nadstavbu).

4. V FSU se používají cviky bez pomůcek či maximálně s tím, co najdete všude doma.

5. Většina cvičení je koncipována do stále se opakujících pohybů.

6. Pevnou hlavní částí FSU je silová (p)rehabilitace.

 

Používají se v FSU nějaké pomůcky či něco speciálního?

To je již napsáno ve zmíněných principech. Jak se říká, v jednoduchosti je síla. Tedy jedním s principů je pouze práce s vlastním tělem od začátku do konce. Maximálně používáme to, co máte běžně doma, tedy ručník, násadu od koštěte, židli. Následně v dalších fázích používáme různé formy řízené zátěže.

Samozřejmě je ale mnoho pomůcek, které mohou určité techniky a cvičení zefektivnit a tedy mohou pomoci. To je již na každém, jak náš systém využije. Rozhodně není náš cíl být odkázán na nějakou magickou pomůcku, ale aby mohl kdokoliv pochopit či poznat svůj problém a mohl cvičit kdekoliv. Samozřejmě mnohdy potřebujeme partnera především v diagnostice či mnoha technikách, i FSU bude jedním z těch partnerů. Nechceme ale nikoho učit, aby na něco či někoho byl odkázaný, ba naopak.

DSCN1138Takových různých druhů cvičebních systémů je dnes mnoho, v čem je FSU jiný?

Jediná větší rozdílnost je v přímé specializaci, přesnosti, metodice a integraci. Ve využití silového tréninku a jejich principů práce. Systém nečerpá z jedné věci/ konceptu, ale využívá jak věci velmi moderní, tak i velmi staré, ale osvědčené. Stejně tak hlídáme, aby i náš koncept byl osvědčený a tedy můžeme vše doložit výsledky. Neděláme tuto práci pro komerci, ale protože nás baví a chceme pomoci.

Otázky a odpovědi napsal zakladatel integrovaného systému FSU – Martin Snášel

WWW.FUNCTIONALSPINE.CZ