Co je FSU

fsu1aCo je FUNCTIONAL SPINAL UPGRADE (FSU)?

Ve stručnosti jde o integrovaný cvičební systém, sloužící k prevenci a zlepšení funkce páteře a součástí s ní souvisejících.

Jde o nový druh cvičení?

Ne, nejde o nic nového a o nic přelomového a otázka je, jestli je dnes možné s něčím takovým přijít. Vše je spíše otázka uchopení, realizace a detailních změn. Jak bylo řečeno, jde o integrovaný systém, tedy kombinaci mnoha cvičení, technik a pohybů z mnoha systémů a cvičebních stylů. Tyto cvičení spojujeme do sebe, upravujeme je, určité cviky zlepšujeme či doplňujeme, aby splnili určitý účel. Bereme a vybíráme jen to, co sedí do celkového základního konceptu. Je důležité říci, že nejde jen o samotné cvičení a techniky, ale součástí systému je i vlastní diagnostika, kterou připravujeme k uveřejnění.

DSCN1131Jak a proč něco takového vzniklo?

Lidé mají stále méně času na vše a přitom se bojí bolesti zad či je již získali, mnozí sportovci mají problémy se zády a jejich střed těla stále více často nefunguje optimálně, jejich pohyb není dost dostatečný. Problémy s páteří všeho druhu se stávají naším prokletím.
Všichni vybírají kdekoliv nějaká cvičení na problémy zad, ale často nevědí co a jak, informace jsou nesourodá, nejsou přesná a běžný člověk neví co použít. Často je metodika dobrá, ale nemá vhodný začátek či vhodný konec, kterému my říkáme nástavba. Navíc ne všude je vše vhodné, přesné či technicky dokonalé. FSU toto vše chce kombinovat, lepit, integrovat, rozvíjet, upravovat, zlepšovat. Tedy hlavní důvod byla specializace systému, integrace, přesnost a cílenost daných cvičení a technik. Velice důležité je pro systém zaměření a dobrá uchopitelnost pro širokou veřejnost, nejen pro terapeuty a další odborníky. I pro ně však mnohé věci budou velice zajímavé. První zveřejněné rozdělení bude na jednotlivé části páteře (Krční, hrudní, bederní), později na jednotlivé možné problémy, zranění či témata.

Tedy vše začalo dlouhým bádáním a zkoumáním?

Vše přišlo spojením mnoha náhod dohromady. Většinu mých klientů dnes tvoří lidé, co mají vertebrogenní problémy a o totoDSCN1142 téma se dlouho zajímám. Sám jsem zjišťoval co mi funguje a nefunguje, co mělo výsledky a to hmatatelné. Vše ale začalo tak, že jsem po dlouhé době, jak stále něco píšu a cvičím jednostranně, dostal jednoduše ústřel do zad. Měl jsem strach, že se vše vrátí, ale mám často málo času na trénink. Tedy jsem začal  hledat různé cvičení a často je cvičil za sebou formou a to opakovaně. Kombinoval jsem vše do sebe, aby mi vše dávalo smysl, protože mi leckde chyběla metodika a možné srozumitelné nastavení. Vše mělo výsledky a tak jsem to začal stavět dohromady. Inspiroval jsem se mnoha technikami a systémy, ale vybíral si, co se mi zdá efektivní. Co bylo pro mne důležité je technika a přesnost, tedy konzultuji mnoho cviků a techniky s dalšími odborníky v oblasti, kteří se přidávají do FSU. Systém je ale teprve na začátku a bude se rozvíjet. Neustálá inovace a rozvoj je dle mne známka profesionality.

Tedy to pomůže všem s bolestmi zad a jako jejich prevence?

Každý rozumný a zkušený ví, že tak jednoduché to není. Páteř a vůbec lidské tělo jako celek je velice složitý mechanismus. Nejideálnější je osobní přesná a cílená práce. Každý znalý v této oblasti ví, že je rozdíl o jaký druh problému jde, s čím souvisí, o jakého člověka jde, jak se hýbe atd… V něčem pomůže málo a v něčem můžeme dělat mnoho a i přes značné znalosti můžeme tápat. Podstatné pro náš systém je to, že se snažíme sestavit to nejlepší a metodicky vše poskládat a utřídit, aby mohlo být vše dobře uchopitelné jak v rámci prevence, tak v rámci možné funkční nápravy. Tedy to může dobře použít jak někdo do preventivních skupinových cvičení, tak do osobní cílené nápravy a cvičení. Proto bude vše přehledné, rozdělené do jednotlivých metodických částí atd. Cítíme, že něco takového zde chybí.

Jsou nějaké styčné body či principy, které dokážou FSU nějakým způsobem označovat či vymezovat?

Od začátku nebylo snahou vymýšlet něco nového, ale spíše spojovat, inovovat a metodicky skládat. V tomto systému nepůjde jen o nějaké na sobě napojené cvičební sety, ale i druhy cílených technik, jednotlivých cvičení a i diagnostiku. Chceme spolupracovat s dalšími a spíše vše spojovat a zlepšovat než se vymezovat. Již se připojují další odborníci na tuto oblast a vše se stále rozvijí a bude rozvíjet.
Co se ale týká zatím vzniklých samotných principů, tak jsou to zatím tyto:

1. Jde o integrovaný cvičební systém sloužící k prevenci a nápravě funkce páteře.

2. Systém je zaměřen především pro širokou veřejnost, sportovce, osobní trenéry a terapeuty.

3. Systém je v základě rozdělený na základní segmenty a tři progresivní pilíře, které na soběfsu2 navazují, jak co se týká pohybové a silové progrese, tak možné bolesti. začátečník(začátek pohybu), střední část (středně pokročilé) a pokročilý (konec pohybu či progrese na silovou část – nadstavbu).

4. V FSU se používají cviky bez pomůcek či maximálně s tím, co najdete všude doma.

5. Většina cvičení je koncipována do stále se opakujících pohybů.

Toto jsou asi základní body a principy. Rozhodně chci, aby systém byl stále v inovaci a stále se posouval.

Používají se v FSU nějaké pomůcky či něco speciálního?

To je již napsáno ve zmíněných principech. Jak se říká, v jednoduchosti je síla. Tedy jedním s principů je pouze práce s vlastním tělem od začátku do konce. Maximálně používáme to, co máte běžně doma, tedy ručník, násadu od koštěte, židli.

Samozřejmě je ale mnoho pomůcek, které mohou určité techniky a cvičení zefektivnit a tedy mohou pomoci. To je již na každém, jak náš systém využije. Jestli časem bude něco včleněno, nemohu nyní říci, ale hlavní cíl není být odkázán na nějakou magickou pomůcku, ale aby mohl kdokoliv pochopit či poznat svůj problém a mohl cvičit kdekoliv. Samozřejmě mnohdy potřebujeme partnera především v diagnostice či mnoha technikách, i FSU bude jedním z těch partnerů. Nechceme ale nikoho učit, aby na něco či někoho byl odkázaný, ba naopak.

DSCN1138Takových různých druhů cvičebních systémů je dnes mnoho, v čem je FSU jiný?

Jediná větší rozdílnost je v přímé specializaci, přesnosti, metodice a integraci. Možná jiné to je tím, že nechceme být jiní, chceme být specifičtější, cílenější. Chceme být lepší a efektivnější. Dost osobně čerpám například z cvičebních technik i z knížek až 100 a více let starých a sám jsem se divil, jak mnohé cviky pomohly atd. Vše už tady je či bylo a mnoho z tzv. nového je často spíše komerce. Nové jsou pouze větší znalosti, informace, zkušenosti a studie, s kterými pracujeme a v rámci toho vše inovujeme, zlepšujeme, metodicky upravujeme.

Kde se s FSU můžeme setkat a co je v plánu?

Brzy budou vytvořené FB stránky systému. Pracujeme na oficiálních web stránkách www.functionalspine.cz , kde budou kompletní informace, kurzy, cviky. Budou zde i základní a specializované kurzy jak ohledně cvičení, tak ohledně diagnostiky, články, informace atd. Připravujeme certifikace a pravidelná videa se cviky a rozborem problematiky.

Otázky a odpovědi napsal zakladatel integrovaného systému FSU – Martin Snášel

WWW.FUNCTIONALSPINE.CZ