DALŠÍ DŮKAZY O DŮLEŽITOSTI SILOVÉHO TRÉNINKU V REHABILITACI ZAD

11790399_854958791219750_267376932_oJedním z důležitých principů FSU ( www.functionalspine.cz ) je, že celá fáze setů by měla končit nejen u stabilizace, ale u síly a hypertrofie. Síla a základní hypertrofie jsou naprosto podceňované postupy v nápravě problémů páteře.
Mnoho rehabilitačních programů je  založeno na velice lokální práci či na cvičení podobné Pilates, což může být zajímavé v počátcích fáze motorické kontroly, jestli u toho však zůstaneme, nic podstatného neřešíme.

V minulém článku jsem podal důkaz ( odkaz), jak správná aplikace silového tréninku pomohla vyřešit výhřezy meziobratlových plotének a spinální stenózu. Zde dokládám další snímky klientky, která měla velké problémy se zády a i na snímcích můžete vidět pokrok.

Když klientka přišla, trpěla spinální stenózou a 3 výhřezy od 5 do 7mm v oblasti od S1-L3. Zde změna na snímku, kde jsme snížili výhřezy o 2-3 mm, zúžené páteřní kanálky zmizeli. Co je však naprosto podstatné je to, že zmizely všechny bolesti. A poslední tečka na konec. Doktoři jí 13082735_1539839912979065_4397288213874834166_nzakázali silový trénink a klasická rehabilitace byla zaměřena na lokální aktivace a uvolňování. Bolesti však přetrvávali.

Tedy vlevo je snímek před tréninkovým cyklem, vpravo dole po tréninkovém cyklu. Myslím, že změna je naprosto zřejmá a doložená lékářská zpráva vše potvrzuje.

Jestliže je sval slabý a atrofický, těžko může být správně zasazen do funkce a těžko může plnit svoji funkci. Co je samozřejmé, musí daný člověk projít fázemi mobilizační přípravy a motorickým učením. To vše je součástí systému FSU.

Víme, že v rámci chronických či akutních bolestí dochází k narušení funkce lokálních vrstev extenzorů zad jako jsou často zmiňované13043705_1539839949645728_8883221458812441250_n multifidus. Biomechanické studie prokázaly, že multifidus poskytují velkou část kontroly segmentů L4-L5, který je velmi problematický. Nikdo nám však nikde nesděluje, že u těchto lidí dochází k atrofii těchto svalů. A čím chcete zlepšit tento stav? Pohybem na zemi?

Prošlo mi rukami mnoho lidí, kteří byly měsíce uvolňováni a cvičeni stylem pouhého lehkého cvičení s vlastním tělem. Dlouhé měsíce se neposunuli ani o milimetr ve svých výsledcích. Pouhý týden až 14 dní silového tréninku, který šel vhodně z progrese do regrese, dokázal značný pokrok. Samozřejmě i pro silový nápravný trénink je třeba projít delším cyklem, aby zlepšení bylo podstatné a především je zde jeden důležitý bod, pravidelně daný stav je třeba udržovat. Výzkum totiž jasně ukazuje, že ten, co měl určitou epizodu v oblasti zad, má velké dispozice pro snížení funkce určitých svalů jako jsou multifidus. Tedy je třeba udržovat sílu a hypertrofii na alespoň určité základní úrovni.

Je mnoho i celkem čerstvých studií, které podporují tyto postoje. Silový trénink byl a je v mnoha odborných pracích uznávanou metodou v rehabilitaci a léčbě bolestí zad ať již v akutní či chronické fázi (O’Sullivan and Lin (2014). Současně mnohé práce prokázali výhody a bezpečnost pro záda (Steele et al (2015) ; Searle et al (2015); Bjorn et al (2015); Bjorn et al (2015)) a to včetně vysokého zatížení.( Pieber et al (2014); Vincent et al (2014) ) .
img_5350Silový trénink je tedy osvědčený recept pro Vaše záda. Samozřejmě je třeba tuto práci dělat ve správném pořadí a se správnými instrukcemi. Proto často mnohé zdravotníky chápu, že se bojí předávat tyto lidi běžným trenérům/ instruktorům. Asi je třeba na to jít tedy z obou stran. Silová rehabilitace potřebuje určitě dobrého profesionála v praxi, který ví, v jakých fázích a progresi má postupovat. Není to žádné „ jdeme tedy zvedat“.  To by samozřejmě mohlo dopadnout tragicky. Důležité je i dobré posouzení daného člověka spolupráce mezi všemi složkami nápravy (doktory, terapeuty, silovými trenéry). To je také to, o co se snažíme v FSU a o co se sami můžete přesvědčit sami ( http://functionalspine.cz/bederni-pater/ )

A co dál s naší klientkou? Klientka si po nápravně-silovém tréninkovém cyklu již cvičí sama, naše práce úspěšně skončila. Nepotřebujeme klienty, kteří k nám budou chodit měsíce a léta. Náprava není „Neverending Story“, jak to někde často vypadá, je to cílená progresivní práce založená na vědě a zkušenostech.

(Autor: Martin Snášel©functionalspine2016)