FSU LEVEL 2 – KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ/ DIAGNOSTIKA

FSU ( www.functionalspine.cz )je prověřený moderní integrovaný nápravný a diagnostický systém, který má za cíl zlepšovat funkční stav páteře. FSU prošel za léta řadou úprav a praktických prověření, proto je jeho program postavený na přehlednosti, efektivitě, logické návaznosti a postupné progresi.

FSU level 2 je celý postaven na celkovém komplexním vyšetření / Diagnostice všech oblastí páteře jak na základě vědecky podložených informací, tak na základě našich dlouholetých praktických zkušeností.

FSU level 2 je nutný k tomu, aby se daný účastník dostal na další poslední level 3 a stal se FSU – C / certifikovaným.

FSU levelu 2 se může zúčastnit jen ten, co prošel účastí na FSU levelu 1.

PROGRAM DVOUDENNÍHO KURZU:
ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE A BIOMECHANIKY PÁTEŘE

OTÁZKA VZNIKU FUNKČNÍCH PORUCH/ DYSFUNKCÍ PÁTEŘE

ANAMNÉZA / Styl provedení rozhovoru a výběr otázek

ROZBOR A POSOUZENÍ PSYCHOSOCIÁLNÍCH FAKTORŮ

ROZBOR A POSOUZENÍ DENNÍCH, TRÉNINKOVÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT

OTÁZKA STATICKÉHO POSOUZENÍ

POSOUZENÍ A TESTOVÁNÍ POHYBOVÝCH ROZSAHŮ V JEDNOTLIVÝCH SOUVISLOSTECH

Kyčle
SI kloub
Bederní páteř
Hrudní páteř
Krční páteř
Ramenní kloub
POSOUZENÍ A TESTOVÁNÍ SVALOVÉ SÍLY A VYTRVALOSTI V JEDNOTLIVÝCH SOUVISLOSTECH

Svaly v oblasti kyčlí
Oblast trupu / bederní páteře
Hrudní páteř
Ramenní kloub a lopatky
Krční páteř
ZÁKLADNÍ SCREENING POHYBU

SPECIFICKÉ PROVOKAČNÍ TESTY NA BOLEST

Oblast kyčlí a jejich možné projekce v oblasti páteře

Funkční svalové a jiné příčiny bolesti

Sakroiliakální kloub – Velká baterie testů a otázka jejich posouzení

Piriformis syndrome a dráždění/ komprese sedacího nervu

Kořenové syndromy a diferenciální diagnostika

Výhřez meziobratlové ploténky

Spondylolistéza/ spondylolýza

Spinální stenóza

Diferenciální diagnostika krční oblasti

….a další

Cena zahrnuje:

– Teoretické informace a praktický dvoudenní nácvik

– Manuál

– Certifikát FSU level 2

– Možnost pokračovat na FSU level 3

1.den: 9:00 – 17:00

2.den: 9:00 – 16:00

Cena: 5990kč (Zvýhodněná cena, která platí do konce září 2020)

Lektoři: Martin Snášel

Termín: 21 – 22.11.2020

Kde: Prešov ( Slovensko) – Prestige fyzio centrum / https://www.prestigefyzio.sk/

Přihlášky na emailu: stieber.jozef@gmail.com