FSU team

Martin Snášel

Martin Snášel byl aktivním sportovcem od školních lavic a soutěžil již od juniorských let. I přes úspěchy kvůli zdravotním problémům se závodním sportem skončil (2005).V rámci studia na ATVS Palestra ukončil v roce 1997 II. Třídu trenérského fitness kurzu a stal se trenérem, kterým je až do této doby ( Nyní 18 let praxe).

 

Mgr. Kateřina Honová

Mgr. Kateřina Honová studovala na 2.lékařské fakultě na UK v Praze a Fakultě zdravotnictva v Bánské Bystrici. Nyní již několik let pracuje na plný úvazek na ambulanci Recens s.r.o., kde převažuje léčba pacientů s funkčními poruchami pohybového aparátu, poúrazová léčba a terapie sportovců.