Základní principy FSU

Ve stručnosti jde o integrovaný cvičební systém, sloužící k prevenci a zlepšení funkce páteře a součástí s ní souvisejících.

Principy:

  1. FSU je integrovaný systém cílený na prevenci a nápravu funkce páteře.
  2. FSU má za cíl koncepčně a metodicky integrovat účinná, efektivní a přitom srozumitelná cvičení a postupy, které člověk může provádět bez asistence jiné osoby.
  3. Systém je v základě rozdělen do 3 základních pilířů. Dělení je z pohledu lokalizace bolesti, (případného) pohybového omezení či postupného zatížení.
  4. Základ cvičebního systému je založen na stále opakujících se pohybech, postupné progresi, maximální jednoduchosti a srozumitelné aplikaci.
  5. Jedním z důležitých pilířů systému FSU je silová (p)rehabilitace.
  6. Systém je založen převážně na cvičení s vahou vlastního těla a dále externí zátěže. Cviky s pomůckami, které jsou do systému začleněny, jsou volitelnou nadstavbou.
  7. Cílem je progrese směřující k optimální funkci či síle v dané oblasti nebo pohybu a vymizení bolesti.
  8. FSU je zaměřen především pro širokou veřejnost, trenéry, pohybové specialisty, fyzioterapeuty i další obory.